1. Medzinárodné stretnutie slovenských a českých rodinných firiem 14.11.2018 v Bratislave.

V spolupráci s Asociacií malých a středních podnikú a živnostníkú ČR sme usporiadali medzinárodnú konferenciu „1. česko-slovenské stretnutie rodinných firiem pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR a 25. výročia vzniku SR a ČR“ 14.11.2018 v Bratislave. Na konferencii boli prezentované konkrétne poznatky Rodinných firiem v praxi a priebežné výsledky prieskumov rodinných podnikov v  SR a ČR

Nad konferenciou prevzalo záštitu Ministerstvo hospodárstva SR. Okrem zástupcov SAMP a AMSPaŽ ČR sa konferencie zúčastnili: št. tajomník Ministerstva obchodu a průmyslu ČR, Robert Szurman, št. taj. Ministerstva hospodárstva SR, Rastislav Chovanec, zástupcovia SAMP a AMSPaŽ ČR, zástupcovia 14 –tich rodinných firiem z ČR a SR,  zástupcovia spolupracujúcich škôl v SR:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave,Paneurópska vysoká škola v Bratislave a Actoris System, s.r.o.. Za ČR tiež  zástupcovia spolupracujúcich škôl v ČR: Technickej univerzity v Liberci, Vysokej školy finanční a správní Praha a Vysoké školy ekonomické Praha. Na konferencií boli uvedené výsledky prieskumov rodinných podnikov v SR, ktorý vykonávala SAMP a v ČR, ktorý vykonávala AMSPaŽ ČR. Zástupcovia rodinných podnikov vystúpili s konkrétnymi poznatkami z prostredia rodinného podnikania. Tlačová správa